HỖ TRỢ RÚT TIỀN

★Phương thức rút tiền ★

Hội viên sau khi đăng nhập tài khoản, vui lòng nhấp chọn 【Rút Tiền】,
lựa chọn tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử để rút tiền.
Nhập số tiền muốn rút (hệ thống sẽ tự động tính toán số dư còn lại sau khi rút tiền),
nhập mật khẩu rút tiền và gửi đơn đăng ký để hoàn tất quá trình rút tiền.

★Giới hạn rút tiền★

Số tiền rút tối thiểu một lần: 100,000VNĐ
Số tiền rút tối đa một lần: 299.999.999VNĐ

★Thông tin rút tiền★

AT99 cung cấp 5 lần rút tiền trong vòng 24 giờ mà không mất phí xử lý. Bắt đầu từ lần rút tiền thứ 6, mỗi lần rút tiền sẽ bị tính phí xử lý là 5%.
●Sau khi nạp tiền, quý khách cần hoàn thành tổng cược yêu cầu trước khi đăng ký đơn rút; nếu quý khách chưa hoàn thành tổng cược hợp lệ, phí xử lí rút tiền sẽ là 20%.
●Khi nhận tiền thưởng từ các hoạt động khác nhau, quý khách cần hoàn thành tổng cược hợp lệ của khuyến mãi tương ứng, sau đó quý khách có thể đăng ký rút tiền bất cứ lúc nào. Nếu quý khách chưa hoàn thành tổng cược yêu cầu của khuyến mãi, tiền thưởng hoạt động nhận được sẽ bị khấu trừ khi rút tiền.
●Sau khi đăng ký rút tiền, quý khách vui lòng kiên nhẫn chờ đợi, số tiền rút sẽ được hoàn thành trong vòng từ 5-15 phút sau khi hệ thống xác nhận không có vấn đề gì.

★Hướng dẫn kiểm tra khi rút tiền★

●Cược hợp lệ: Khi nạp tiền cần hoàn thành 1 vòng cược.
●Số vòng cược cần hoàn thành khi tham gia khuyến mãi: Dựa vào quy định của từng hoạt động.

【Ví dụ】
Số tiền nạp: 100,000 VNĐ
Tiền có thể đặt cược: 100.000 VNĐ
Số tiền nhận thưởng: 5.000 VNĐ
Số vòng cược cần hoàn thành khi nhận thưởng: 3 vòng ( 5.000 X 3 = 15.000 VNĐ )
Tổng cược hợp lệ: Tiền có thể đặt cược 100.000 + Tiền khuyến mãi 15.000 = 115.000 VNĐ
Phí xử lý: 20%

●Sau khi gửi tiền, nếu chưa hoàn thành tổng cược hợp lệ thì cách tính đơn rút tiền như sau:
Người chơi có tổng cược hiệu lực là 80.000 VNĐ và số dư tài khoản là 60.000VNĐ
Số tiền rút 60.000VNĐ - (Số tiền rút 60.000VNĐ X phí xử lý 20%) = 48.000VNĐ

●Sau khi nhận được tiền thưởng từ sự kiện nhưng chưa hoàn thành tổng cược hợp lệ, cách tính đơn rút tiền như sau:
Người chơi có tổng cược hiệu lực là 105.000 VNĐ và số dư tài khoản là 60.000.VNĐ
Số tiền rút 60.000VNĐ - (Số tiền rút 60.000VNĐ X phí xử lý 20%) - Tiền thưởng hoạt động 5.000 VNĐ = 43.000VNĐ.

★Xin lưu ý★

●Để đảm bảo việc xét duyệt ngân hàng và bảo mật tài khoản người chơi, khuyến khích số tiền rút tối đa nên ở mức 100.000.000 VNĐ cho mỗi giao dịch.
●Vui lòng bảo mật mật khẩu rút tiền của quý khách, để bảo vệ số dư tài khoản của quý khách.
●Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào về vấn đề rút tiền, vui lòng liên hệ với [Trung tâm dịch vụ CSKH trực tuyến 24 giờ] sẽ có chuyên viên CSKH tận tình giải đáp thắc mắc.